Predstavitev demonstracijske naprave VIDKO - 22. 2. 2008 v Gornji Radgoni

datum: 18.02.2008

kategorija: Aktualni dogodki

Predstavitev demonstracijske naprave VIDKOV okviru projekta "Pešec" bo Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu pri Direkciji RS za ceste

v petek, dne 22.02.2008, od 08.00 do 12.00 ure na ploščadi pred Osnovno šolo Gornja Radgona,

predstavil demonstracijsko napravo VIDKO, s katero lahko tudi podnevi zelo nazorno pokažejo, kako pomembno je, da ima pešec na sebi ali ob sebi ustrezen odsevni predmet.

VIDKO je prenosljiv napihljiv šotor, v katerem na jasen in preprost način vsak udeleženec lahko preveri uporabno vrednost odsevnih teles v temačnem prostoru.

Vljudno vabljeni!


PREDSEDNIK
SVETA ZA PREVENTIVO IN VZGOJO V CESTNEM PROMETU OBČINE GORNJA RADGONA
Janez KRALJ, l.r.