Seje delovnih teles občinskega sveta pred 12. redno sejo občinskega sveta (25. in 26. 3. 2008)

datum: 18.03.2008

kategorija: Seje delovnih teles

Pred 12. redno sejo Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, ki bo v četrtek, 27. marca 2008, so sklicane seje naslednjih delovnih teles občinskega sveta:- 9. seja Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki bo v torek, 25. marca 2008, s pričetkom ob 7.10 uri, v veliki sejni sobi Občine Gornja Radgona;

- 11. seja Odbora za družbene dejavnosti, ki bo v torek, 25. marca 2008, s pričetkom ob 9.00 uri, v veliki sejni sobi Občine Gornja Radgona;

- 13. seja Odbora za kmetijstvo in turizem, ki bo v torek, 25. marca 2008, s pričetkom ob 13.00 uri, v veliki sejni sobi Občine Gornja Radgona;

- 11. seja Odbora za gospodarstvo in podjetništvo, ki bo v torek, 25. marca 2008, s pričetkom ob 15.00 uri, v veliki sejni sobi Občine Gornja Radgona;

- 12. seja Odbora za varstvo okolja, urejanje prostora ter gospodarske javne službe, ki bo v sredo, 26. marca 2008, s pričetkom ob 8.00 uri, v veliki sejni sobi Občine Gornja Radgona;

- 12. seja Odbora za proračun, finance in premoženjske zadeve, ki bo v sredo, 26. marca 2008, s pričetkom ob 14.00 uri, v veliki sejni sobi Občine Gornja Radgona.