Priprava RAZVOJNEGA PROGRAMA OBČINE GORNJA RADGONA, za obdobje 2009 - 2013 - zbiranje predlogov in pripomb

datum: 12.11.2008

kategorija: Sporočilo za javnost

PORA, razvojna agencija Gornja Radgona pripravlja RAZVOJNI PROGRAM OBČINE GORNJA RADGONA, za obdobje 2009 - 2013.

Da bi program zajel vse potrebe v občini se želi in poziva javnost, da se posredujejo vsi morebitni predlogi in pripombe na navedeni program.

Vse pripombe in predloge posredujete izključno v pisni obliki na naslov PORA Gornja Radgona, Trg svobode 12, 9250 Gornja Radgona ali na elektronski naslov info@pora-gr.si.

Obravnavani razvojni program, vključno s prilogami (prioritetni in ostali programi ter preglednice), se nahaja v priponkah tega obvestila spodaj.

Za vaše sodelovanje se vam že vnaprej najlepše zahvaljujemo.

Razvojni program Občine Gornja Radgona 2009-2013 (prvo branje) (PDF)
Razvojni program Občine Gornja Radgona 2009-2013 (preglednice) (PDF)
Razvojni program Občine Gornja Radgona 2009-2013 (prioritetni projekti) (PDF)
Razvojni program Občine Gornja Radgona 2009-2013 (ostali projekti) (PDF)