Seje delovnih teles občinskega sveta pred 16. redno sejo občinskega sveta (24., 25. in 26. 11. 2008)

datum: 21.11.2008

kategorija: Seje delovnih teles

Pred 16. redno sejo Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, ki bo v četrtek, 27. novembra 2008, so sklicane seje naslednjih delovnih teles občinskega sveta:- 11. seja Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki bo v ponedeljek, 24. novembra 2008, s pričetkom ob 7.15 uri, v veliki sejni sobi Občine Gornja Radgona;

- 14. seja Odbora za družbene dejavnosti, ki bo v ponedeljek, 24. novembra 2008, s pričetkom ob 9.00 uri, v veliki sejni sobi Občine Gornja Radgona;

- 17. seja Odbora za kmetijstvo in turizem, ki bo v ponedeljek, 24. novembra 2008, s pričetkom ob 13.00 uri, v veliki sejni sobi Občine Gornja Radgona;

- 13. seja Odbora za gospodarstvo, obrt in podjetništvo, ki bo v ponedeljek, 24. novembra 2008, s pričetkom ob 15.00 uri, v veliki sejni sobi Občine Gornja Radgona;

- 17. seja Odbora za varstvo okolja, urejanje prostora in gospodarske javne službe, ki bo v torek, 25. novembra 2008, s pričetkom ob 8.00 uri, v veliki sejni sobi Občine Gornja Radgona;

- 15. seja Odbora za proračun, finance in premoženjske zadeve, ki bo v torek, 25. novembra 2008, s pričetkom ob 14.00 uri, v veliki sejni sobi Občine Gornja Radgona;

- 10. seja Komisije za prireditve, ki bo v sredo, 26. novembra 2008, s pričetkom ob 14.00 uri, v veliki sejni sobi Občine Gornja Radgona.