Obvestilo o vpisu v prvi razred Osnovne šole Gornja Radgona za šolsko leto 2009/10

datum: 24.02.2009

kategorija: Aktualni dogodki

OSNOVNA ŠOLA GORNJA RADGONA, PREŽIHOVA 1
na podlagi 44., 45. in 48. člena Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 60/2006 ) in Uredbe o merilih za oblikovanje javne mreže osnovnih šol, javne mreže osnovnih šol in zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter javne mreže glasbenih šol (Uradni list RS, št. 16/1998, 27/1999)

objavljaVPIS V PRVI RAZRED OSNOVNE ŠOLE
ZA ŠOLSKO LETO 2009/10
V šolo bodo vpisani otroci, ki bodo v koledarskem letu 2009
dopolnili starost šest let.
(rojeni med 01. 01. 2003 in 31. 12. 2003)

Vpis bo v prostorih Osnovne šole Gornja Radgona
(pisarna psihologinje - K1 in pedagoginje - K3), in sicer v:

- sredo, 25. februarja 2009, od 08.00 do 16.00;
- četrtek, 26. februarja 2009, od 08.00 do 16.00.
- petek, 27. februarja 2009, od 08.00 do 16.00;

Starši našega šolskega okoliša bodo pisno obveščeni o dnevu in uri vpisa.
Povabilo na informativni sestanek v dneh vpisa na naši šoli pa velja tudi za starše otrok rojenih leta 2003 iz sosednjih šolskih okolišev.

Vse dodatne informacije dobite po telefonu:
02/56 43 150 (tajništvo), 56 43 152 (ravnatelj),
56 43 191 (psihologinja) in 56 43 172 (pedagoginja).

Informacije glede vpisa 2009/10 (PDF)