Seje delovnih teles občinskega sveta pred 19. redno sejo občinskega sveta (20. in 21. 4. 2009)

datum: 20.04.2009

kategorija: Seje delovnih teles

Pred 19. redno sejo Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, ki bo v petek, 24. aprila 2009, so sklicane seje naslednjih delovnih teles občinskega sveta:- 17. seja Odbora za družbene dejavnosti, ki bo v ponedeljek, 20. aprila 2009, s pričetkom ob 9.00 uri, v veliki sejni sobi Občine Gornja Radgona;

- 21. seja Odbora za kmetijstvo in turizem, ki bo v ponedeljek, 20. aprila 2009, s pričetkom ob 13.00 uri, v veliki sejni sobi Občine Gornja Radgona;

- 16. seja Odbora za gospodarstvo, obrt in podjetništvo, ki bo v ponedeljek, 20. aprila 2009, s pričetkom ob 15.00 uri, v veliki sejni sobi Občine Gornja Radgona;

- 21. seja Odbora za varstvo okolja, urejanje prostora in gospodarske javne službe, ki bo v torek, 21. aprila 2009, s pričetkom ob 8.00 uri, v veliki sejni sobi Občine Gornja Radgona;

- 18. seja Odbora za proračun, finance in premoženjske zadeve, ki bo v torek, 21. aprila 2009, s pričetkom ob 14.00 uri, v veliki sejni sobi Občine Gornja Radgona.