Obvestilo o razpisu štipendij in sofinanciranja projektov za poslovno leto 2009 s strani Ustanove dr. Antona Trstenjaka

datum: 30.04.2009

kategorija: Sporočilo za javnost

Razpis štipendij in sofinanciranja projektov za poslovno leto 2009 (PDF)Štipendijska komisija Ustanove dr. Antona Trstenjaka je razpisala:
razpis štipendij in sofinanciranja projektov za poslovno leto 2009
1. Štipendije so namenjene za sofinanciranje:
• podiplomskega študija (specializacija, magisterij, doktorat)
• projektov (znanost, gospodarstvo, kmetijstvo, turizem, kultura, šport)

2. Za financiranje podiplomskega študija in projektov se lahko prijavijo vsi kandidati z območja Prlekije, Slovenskih Goric in Haloz. Nosilci projektov so lahko tudi iz drugih krajev, če je osnovni namen projekta ali študija takšen, da bo doprinesel k vsesplošnemu razvoju Prlekije, Slovenskih Goric in Haloz.

3. Prijava za razpis mora vsebovati:
• izpolnjen prijavni list (glej razpis na spletni strani: www.trstenjak.org)
• priporočila lokalnih skupnosti
Vsa priložena dokumentacija kandidatov naj bo predstavljena kratko, jasno in jedrnato.
Opomba: vse dodatne informacije po telefonu 041 704 079 ali e-mailu:dusan.gerlovic@siol.net.

4. Prednost pri dodelitvi sredstev bodo imeli kandidati z nadpovprečnimi študijskimi rezultati ali višjo stopnjo študija pred nižjo, oziroma dela in projekti, ki izkazujejo večjo koristnost za nadaljnji razvoj in promocijo Prlekije, Slovenskih Goric in Haloz ter kandidati iz občin, ki so plačale članarino.

5. Prijavo za razpis je potrebno oddati s priporočeno pošto, najkasneje do 30. maja 2009, na naslov: USTANOVA DR. ANTONA TRSTENJAKA-razpis 2009, Trubarjeva 3, 1000 Ljubljana.

6. Vse prepozno prispele in nepopolne prošnje ne bodo obravnavane. Kandidati, ki bodo prejeli sredstva za leto 2009, bodo o izboru pisno obveščeni najkasneje do 30. septembra 2009.

7. Z vsemi kandidati, ki bodo izbrani na razpisu, bodo podpisane pogodbe o sodelovanju in pogojih porabe sredstev za leto 2009.


Prijavni list za razpis Ustanove dr. Antona Trstenjaka za leto 2009 (DOC)
Prijavni list za razpis Ustanove dr. Antona Trstenjaka za leto 2009 (PDF)