JAVNI NATEČAJ za izbiro najboljšega turističnega spominka v občini Gornja Radgona v letu 2010 - rok do 31. 3. 2010

datum: 22.02.2010

kategorija: Razpis

JAVNI NATEČAJ (PDF)

* * *

 

 

JAVNI NATEČAJ

ZA IZBIRO NAJBOLJŠEGA TURISTIČNEGA SPOMINKA V OBČINI GORNJA RADGONA  V LETU 2010

  

Zavod za kulturo, turizem in promocijo Gornja Radgona in Turistično društvo Gornja Radgona razpisujeta javni natečaj za izbor najboljšega turističnega spominka občine Gornja Radgona v letu 2010.
 

1. Na natečaj se lahko prijavijo fizične in pravne osebe, ki lahko sodelujejo s spominki, ki prepoznavno in izvirno predstavljajo:

·         kraj oziroma občino,

·         kulturno in naravno dediščino ter sodobno ustvarjalnost,

·         turistično dejavnost.

 

2. Strokovna komisija bo izbrala najboljši spominek in mu podelila naziv »Najboljši turistični spominek občine Gornja Radgona v letu 2010«. Strokovno komisijo sestavljajo predstavniki:

Občine Gornja Radgona, Zavoda za kulturo, turizem in promocijo Gornja Radgona, Turističnega društva Gornja Radgona,  Območne obrtno-podjetniške zbornice Gornja Radgona,  Likovnega društva Gornja Radgona, Zgodovinskega društva Gornja Radgona.
 

3. Strokovna komisija bo pri ocenjevanju upoštevala naslednje kriterije:

·         likovno estetsko vrednost,

·         dediščinsko vrednost,

·         identiteto ali razpoznavno vrednost,

·         turistično promocijsko vrednost kraja,

·         produkcijo in trženje.
 

4. Spominek, ki ga bo strokovna komisija najbolje ocenila, bo prejel denarno   nagrado v višini 400 evrov. Nagrado podelita  Zavod za kulturo, turizem in promocijo Gornja Radgona  in Območna obrtno-podjetniška zbornica Gornja Radgona. Spominek in z njim povezane avtorske pravice tako preidejo v last in upravljanje Zavoda za kulturo, turizem in promocijo Gornja Radgona. 
 

5. Spominke za natečaj bomo sprejemali na sedežu Zavoda za kulturo, turizem in promocijo Gornja Radgona, Partizanska c. 11, 9250 Gornja Radgona do 31. 3. 2010. Na kuverti pošiljatelja mora biti jasno označeno: Javni natečaj za izbor najboljšega turističnega spominka občine Gornja Radgona v letu 2010 – ne odpiraj! Na kuverti ne sme biti označen naslov pošiljatelja, samo njegova šifra! Šifra je beseda, s katero izkazujete lastništvo pošiljke.
 

6. Vsakemu vzorcu mora biti priložena kuverta s podatki:

-       ime izdelka,

-       kratka opisna predstavitev izdelka,

-       2 fotografiji spominka v velikosti 15 cm x 10 cm,

 

Priložena pa mora biti še ena zaprta kuverta, na kateri je zapisana samo šifra pošiljatelja, kuverta pa mora obsegati naslednje:

-       ime, priimek, rojstni datum, naslov in telefonska številka avtorja , e-naslov, davčna številka in emšo,

-       podpisana izjava, da je izdelek predstavljen prvič,

-       podpisana izjava, da izdelek še ni v prodaji doma ali v tujini,

-       podpisana izjava, da je spominek avtorsko delo izdelovalca.


7. Nagrajeni spominek ostane v arhivu in trajni lasti Zavoda za kulturo, turizem in promocijo Gornja Radgona. Razglasitev rezultatov natečaja bo javna, hkrati z razstavo vseh spominkov v TIC-u Gornja Radgona, ki  bodo prijavljeni na natečaju.

Zavod za kulturo, turizem in promocijo Gornja Radgona in  Območna obrtno-podjetniška zbornica Gornja Radgona si pridružujeta pravico, da nagrade ne podelita ali se podeljeni naziv in s tem nagrada odvzameta, če se naknadno ugotovi, da avtor ne izpolnjuje vseh pogojev razpisa.

Razglasitev rezultatov natečaja bo objavljena v lokalnem časopisu Prepih.


Za vse informacije se obrnite na naslov: Zavod za kulturo, turizem in promocijo Gornja Radgona, Partizanska c. 11, 9250. Telefon: 02 564 89 07, E-mail: