JAVNO NAROČILO: 3PARKI - Ureditev mestnega parka Gornja Radgona ter sanacija gramozne jame v mestnem gozdu Lisjakova struga

datum: 09.04.2010

kategorija: Razpis

Javno naročilo: "3PARKI - Ureditev mestnega parka Gornja Radgona ter sanacija gramozne jame v mestnem gozdu Lisjakova struga" je neposredno dosegljivo na spletnem portalu javnih naročil "e-naročanje" preko spletne povezave:

http://www.enarocanje.si/pregledobjave.asp?IzpObrazec=117031