Seje delovnih teles občinskega sveta pred 25. redno sejo občinskega sveta (20., 21. in 22. 4. 2010)

datum: 16.04.2010

kategorija: Seje delovnih teles

Pred 25. redno sejo Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, ki bo v ponedeljek, 26. aprila 2010, so sklicane seje naslednjih delovnih teles občinskega sveta:

- 17. seja Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki bo v torek, 20. aprila 2010, s pričetkom ob 7.30 uri, v veliki sejni sobi Občine Gornja Radgona;

- 27. seja Odbora za varstvo okolja, urejanje prostora in gospodarske javne službe, ki bo v sredo, 21. aprila 2010, s pričetkom ob 7.30 uri, v veliki sejni sobi Občine Gornja Radgona;

- 23. seja Odbora za družbene dejavnosti, ki bo v sredo, 21. aprila 2010, s pričetkom ob 10.00 uri, v veliki sejni sobi Občine Gornja Radgona;

- 27. seja Odbora za kmetijstvo in turizem, ki v sredo, 21. aprila 2010, s pričetkom ob 13.00 uri, v veliki sejni sobi Občine Gornja Radgona;

- 22. seja Odbora za gospodarstvo, obrt in podjetništvo, ki bo v sredo, 21. aprila 2010, s pričetkom ob 15.00 uri, v veliki sejni sobi Občine Gornja Radgona;

- 22. seja Odbora za proračun, finance in premoženjske zadeve, ki bo v četrtek, 22. aprila 2010, s pričetkom ob 14.00 uri, v veliki sejni sobi Občine Gornja Radgona.