Seje delovnih teles občinskega sveta pred 26. redno sejo občinskega sveta (22. in 23. 6. 2010)

datum: 21.06.2010

kategorija: Seje delovnih teles

Pred 26. redno sejo Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, ki bo v ponedeljek, 28. junija 2010, so sklicane seje naslednjih delovnih teles občinskega sveta:

- 19. seja Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki bo v torek, 22. junija 2010, s pričetkom ob 7.30 uri, v veliki sejni sobi Občine Gornja Radgona;

- 24. seja Odbora za družbene dejavnosti, ki bo v torek, 22. junija 2010, s pričetkom ob 9.00 uri, v veliki sejni sobi Občine Gornja Radgona;

- 28. seja Odbora za kmetijstvo in turizem, ki v torek, 22. junija 2010, s pričetkom ob 13.00 uri, v veliki sejni sobi Občine Gornja Radgona;

- 23. seja Odbora za gospodarstvo, obrt in podjetništvo, ki bo v torek, 22. junija 2010, s pričetkom ob 15.00 uri, v veliki sejni sobi Občine Gornja Radgona;

- 29. seja Odbora za varstvo okolja, urejanje prostora in gospodarske javne službe, ki bo v sredo, 23. junija 2010, s pričetkom ob 8.00 uri, v veliki sejni sobi Občine Gornja Radgona;

- 25. seja Odbora za proračun, finance in premoženjske zadeve, ki bo v sredo, 23. junija 2010, s pričetkom ob 14.00 uri, v veliki sejni sobi Občine Gornja Radgona.