Poziv za predlaganje kandidatov za člane in namestnike članov okrajne volilne komisije

datum: 30.07.2010

kategorija: Sporočilo za javnost

OBČINA GORNJA RADGONA
ŽUPAN

Številka: 041-12/2010-U101
Datum: 28. 7. 2010

 

POLITIČNIM  STRANKAM  IN ZAINTERESIRANI  JAVNOSTI
Z  OBMOČJA  OBČINE  GORNJA  RADGONA

 

ZADEVA: Poziv za predlaganje kandidatov za člane in namestnike članov okrajne volilne komisije

Spoštovani!

Državna volilna komisija (DVK) poziva politične stranke in predstavniške organe lokalnih skupnosti z območja volilnega okraja, da predlagajo kandidate za člane in namestnike članov okrajnih volilnih komisij, katere imenuje Državna volilna komisija za dobo 4 let.

Politične stranke v skladu s pozivom DVK svoje predloge posredujejo v pisni obliki neposredno na naslov: Državna volilna komisija, Slovenska c. 54/IX, 1000 Ljubljana. Državna volilna komisija bo upoštevala kot pravočasne tiste predloge, ki bodo prispeli do vključno 10. septembra.


Predloge za imenovanje članov okrajnih volilnih komisij in njihovih namestnikov lahko dajo tudi predstavniški organi lokalnih skupnosti z območja volilnega okraja. V ta namen se lahko predloge za člane in namestnike članov Okrajne volilne komisije 6. volilnega okraja 8. volilne enote Gornja Radgona posreduje do 24. 8. 2010 na naslov Občina Gornja Radgona, Partizanska 13, Gornja Radgona. 

Predlog mora vsebovati:
-          naziv predlagatelja (ime kontaktne osebe, če bi bilo potrebno pridobiti kakršnekoli dodatne podatke),
-          ime in priimek predlaganega kandidata,
-          rojstni datum predlaganega kandidata,
-          naslov stalnega prebivališča predlaganega kandidata ter
-          pisno soglasje predlaganega kandidata, da je pripravljen opravljati funkcijo, če bo imenovan. 

Po tem roku bo predstavniški organ Občine Gornja Radgona prispele predloge obravnaval in oblikoval svoj predlog, ki bo v roku posredovan Državni volilni komisiji.

 

Ta poziv se objavi na oglasni deski in spletni strani Občine Gornja Radgona. 

Zahvaljujemo se vam za sodelovanje in vas lepo pozdravljamo!


OBČINA GORNJA RADGONA


* * *

Priloge - priponke:

-          javni poziv DVK (PDF)

-          obrazec: soglasje kandidata (PDF)

-          obrazec DVK: soglasje kandidata (PDF)

 

Informacije so na voljno tudi na spletni strani Državne volilne komisije www.dvk.gov.si.