NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE za prodajo nepremičnin

datum: 11.10.2010

kategorija: Razpis

Krajevna skupnost Negova objavlja na podlagi 4. točke 48. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07in 100/09)
 

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

za prodajo nepremičnin I. Predmet prodaje:

1.      Stavbno zemljišče v Negovi v izmeri 923 m2, parc. št. 1211/8, k.o. Negova, delno komunalno opremljeno, za izhodiščno ceno 5.076,50 EUR.

Prodajna pogodba bo sklenjena po končanju objave namere o sklenitvi neposredne pogodbe, katera traja najmanj 15 dni.                                                                  

 

Datum:  11. 10. 2010
 

KRAJEVNA SKUPNOST NEGOVA
Predsednik sveta
Miroslav ROŽMAN, l.r.