Sklepi 3. redne seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, z dne 27. 1. 2011

datum: 09.02.2011

kategorija: Sklepi občinskega sveta

Dnevni red in sprejeti sklepi 3. redne seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, ki je bila v četrtek, dne 27. 1. 2011, s pričetkom ob 14. uri, v veliki dvorani Doma gasilcev in civilne zaščite v Gornji Radgoni: 
 

1.     Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti
 

2.     Obravnava in sprejem zapisnika 2. redne seje občinskega sveta

SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema zapisnik 2. redne seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, z dne 22. 12. 2010 v predloženi vsebini.
 

3.     Obravnava in sprejem dnevnega reda
 

4.     Vprašanja, pobude in predlogi članic in članov občinskega sveta
 

5.     Informacija o opravljenih aktivnostih župana med sejama
 

6.   Odlok o načinu izvajanja obveznih občinskih gospodarskih javnih služb obdelave mešanih komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v občini Gornja Radgona (druga obravnava)

SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema predlog Odloka o načinu izvajanja obveznih občinskih gospodarskih javnih služb obdelave mešanih komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v občini Gornja Radgona – druga obravnava.
 

7.    Odlok o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2011 (prva obravnava)

SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema predlog Odloka o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2011 – prva obravnava. Obravnava predloga odloka traja 15 dni.
 

8.    Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v občini Gornja Radgona (prva obravnava)

SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema predlog Odloka o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v občini Gornja Radgona – prva obravnava. Obravnava predloga odloka traja 30 dni.
 

9.    Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda Zdravstveni dom Gornja Radgona (prva obravnava)

SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda Zdravstveni dom Gornja Radgona – prva obravnava. Obravnava predloga tega odloka traja 15 dni.
 

10.  Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Ljudska univerza Gornja Radgona (prva obravnava)

SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Ljudska univerza Gornja Radgona – prva obravnava. Obravnava predloga tega odloka traja 15 dni.
 

11.  Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Gornja Radgona (prva obravnava)

SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Gornja Radgona – prva obravnava. Obravnava predloga tega odloka traja 15 dni.
 

12.  Pravilnik o uporabi nogometnega igrišča z umetno travo na TŠC Trate v Gornji Radgoni

SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema predlog Pravilnika o uporabi nogometnega igrišča z umetno travo na TŠC Trate v Gornji Radgoni.
 

13.  Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene storitev obdelave in odlaganja preostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov za leto 2011

SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema predlog Sklepa o določitvi višine subvencioniranja cene storitev obdelave in odlaganja preostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v letu 2011.
 

14.  Program dela občinskega sveta in občinske uprave občine Gornja Radgona v letu 2011

SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema predlog Programa dela občinskega sveta in občinske uprave Občine Gornja Radgona v letu 2011.
 

15.  Odgovori na vprašanja, pobude in predloge članic in članov občinskega sveta

 
 

SKLEPI (PDF)