Obvestilo izvajalcem izbranih letnih programov športa v občini Gornja Radgona - predložitev zaključnega poročila o realizaciji programov in porabi sredstev za leto 2010 - rok do 31. 3. 2011

datum: 24.02.2011

kategorija: Sporočilo za javnost

IZVAJALCEM PROGRAMOV ŠPORTA 

Zaključno poročilo o realizaciji programov in porabi sredstev


V skladu s pogodbami o sofinanciranju izbranih letnih programov športa v občini Gornja Radgona v letu 2010, ste najkasneje do 31. 3. 2011 dolžni podati zaključno poročilo o realizaciji programa in porabi sredstev po posameznih programih, pridobljenih na podlagi razpisa za leto 2010.
 

Spodaj je na voljo pripravljen obrazec zaključnega poročila, ki omogoča enotnejši zajem podatkov. Prosimo, da navedeni obrazec uporabite in poročilo do 31. 3. 2011 posredujete Občinski upravi Občine Gornja Radgona. Za morebitna pojasnila in dodatne informacije pri izpolnjevanju obrazca se lahko obrnete na tel. 02 564 38 17 oz. 051 688 242 Vladimir Mauko.
 

Zaključno poročilo o realizaciji letnega programa športa za leto 2010 (OBRAZEC DOC)

Zaključno poročilo o realizaciji letnega programa športa za leto 2010 (OBRAZEC PDF)