ODREDBA o cestno prometnem režimu v mestu Gornja Radgona v času 49. mednarodnega kmetijsko-živilskega sejma AGRA 2011

datum: 12.08.2011

kategorija: Sporočilo za javnost

ODREDBA (PDF)

* * *

Na podlagi osme alinee 43. člena Odloka o ureditvi cestnega prometa (Uradni list RS, št. 24/00) izdaja župan Občine Gornja Radgona  

O D R E D B O 
o cestno prometnem režimu v mestu Gornja Radgona
v času 49. mednarodnega kmetijsko-živilskega sejma AGRA 2011 

 

1. člen

S to odredbo se na mestnih ulicah v Gornji Radgoni v času trajanja 49. mednarodnega kmetijsko–živilskega sejma AGRA 2011 od 20. 8. 2011 do 25. 8. 2011, določa poseben cestno prometni režim. 

2. člen 

Glavne prometne vpadnice do prireditvenega prostora sejma bodo:

·         R2-449: Apaška in del Partizanske ceste,

·         R1-230: Ljutomerska in del Partizanske ceste ter Panonska ulica,

·         LZ 105070: Maistrov trg,

·         LZ 105130: Mladinska ulica.              

3. člen 

Promet na javnih cestah se ureja v dogovoru s Policijsko postajo Gornja Radgona in Medobčinskim inšpektoratom. 

4. člen 

Cestni promet na prireditvenem prostoru sejma poteka po naslednjem režimu:

·         po 9. uri je iz Partizanske ceste na Cesto na stadion proti sejmišču dovoljeno zavijanje vozil le za identificirane stranke (razstavljalce na sejmu, stranke pošte, stanovalce blokov Partizanska 33-43B ter lastnike in stranke lokalov in poslovnih prostorov Cesta na stadion 1A), vozila obiskovalcev sejma pa se usmerjajo v semaforizirano križišče, kjer se jih preusmeri naprej proti križišču na Mladinsko ulico;

·         promet vozil po Cesti na stadion od železniške proge proti pošti bo potekal enosmerno, izvoz pa bo potekal preko parkirišča in mimo garaž na Mladinsko ulico,

·         promet vozil iz Mladinske ulice proti pošti bo dovoljen samo do parkirišča pošte. 
 

5. člen 

Na parkirišču med sejmom in garažami so parkirišča predvidena le za vozila razstavljalcev na sejmu in posebej predvidena parkirišča za vozila strank pošte. Ostala vozila obiskovalcev se usmerjajo proti TŠC Trate,  kjer se jih razporedi na označena parkirna mesta.
 

6. člen 

1)      Za parkiranje vozil obiskovalcev sejma so namenjene naslednje lokacije:

-          Turistično športni center Trate in druge površine na Tratah

-          parkirišče ob (bivši) vojašnici

-          lokalna avtobusna in železniška postaja

-          parkirišče med avtobusno postajo in Grozdom

-          parkirišče ob pokopališču

-          parkirišče na Trgu svobode.
 

2)      V primeru vremenskih neprilik, ki bi onemogočale parkiranje na odrejenih parkiriščih iz prejšnjega odstavka lahko organizator sejma z Direkcijo Republike Slovenije za ceste kot upravljalcem zemljišča parc. št. 459/8, k.o. Mele (javno parkirišče tovornih vozil) sklene ustrezen dogovor za ureditev občasnega parkiranja vozil obiskovalcev sejma ter hkrati poskrbi za ustrezen prevoz obiskovalcev.
 

7. člen 

Izključno pravico urejanja prometa do označenih parkirišč in parkiranja na vseh lokacijah iz te odredbe ima Pomurski sejem d.d. Gornja Radgona s svojimi reditelji. 
 

8. člen 

1)      Nadzor nad ustavljenimi in parkiranimi vozili na javnih prometnih površinah in pločnikih bodo opravljali policisti in občinski redar.

2)      Obiskovalcem sejma je prepovedano parkirati vozila na funkcionalnih površinah večstanovanjskih stavb in drugih namenskih prostorih. Za preprečevanje nepravilnega parkiranja in zagotavljanja varnosti pešcev na pločnikih skrbijo redarji Pomurskega sejma d.d. Gornja Radgona ter občinski redar.
 

9. člen 

Ta odredba se objavi na oglasnih deskah v mestu Gornja Radgona in spletni strani Občine Gornja Radgona. 


Številka: 371-8/2011-U105
Gornja Radgona, dne 11.08.2011 

ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Anton KAMPUŠ, l.r.