Obvestilo o pričetku delovanja MODRE CONE v mestu Gornja Radgona

datum: 04.01.2012

kategorija: Sporočilo za javnost

OBVESTILO O PRIČETKU DELOVANJA MODRE CONE V MESTU GORNJA RADGONA


Obveščamo vas,  da je v mestu Gornja Radgona na podlagi Odloka o ureditvi cestnega prometa v občini Gornja Radgona (Uradno glasilo občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 68/2011) za določena parkirna mesta pričel veljati režim časovno omejenega parkiranja oziroma modre cone. Na teh parkirnih mestih se parkirnina ne plačuje, parkiranje je le časovno omejeno, čas pričetka parkiranja vozila pa je potrebno označiti z parkirno uro.

Lokacije modrih con so naslednje:

-    parkirišče pri tržnici na Trgu Svobode pri številki 12 pred dvoriščem občine (7-16 ure, omejitev parkiranja 120 minut)
-    zgornji del parkirišča za delavsko univerzo na Trgu Svobode pri številki 4 (7-16 ure, omejitev parkiranja 120 minut)
-    parkirni prostori na delu pločnika na Partizanski cesti 12 in 14 (7-16 ure, omejitev parkiranja 60 minut)
-    parkirišče in parkirna mesta pri avtobusni postaji na Prešernovi cesti od številke 3 do 9 (7-16 ure, omejitev parkiranja 120 minut)
-    parkirni mesti pri NKBM na Partizanski cesti pri števili 26 (7-16 ure, omejitev parkiranja 30 minut)
-    parkirišče pri Veterinarski postaji na Leninovi pri številki 1 (7-16 ure, omejitev parkiranja 120 minut)
-    parkirna mesta pri Vrtcu Maka Golarja na Kocljevi ulici pri števili 4 (6-16 ure, omejitev parkiranja 60 minut).

V primeru potrebe po časovno neomejenem parkiranju na območju modre cone, se v skladu s Sklepom o določitvi cene in upravičencev dovolilnice na območju časovno omejenega parkiranja (MODRA CONA), lahko upravičencu s strani občinske uprave izda dovolilnica.

Pozivamo vas, da  upoštevate določila Odloka o ureditvi cestnega prometa, saj bo občinski redar v prihodnje nadziral tudi tovrstne kršitve, za katere je v skladu z Zakonom o ureditvi cestnega prometa predpisana globa 40 EUR.


* * *

Obvestilo o pričetku delovanja MODRE CONE v mestu Gornja Radgona (PDF)

Sklep o določitvi lokacij modrih con in časovnih omejitev parkiranja

Sklep o določitvi cene in upravičencev dovolilnice na območju časovno omejenega parkiranja (MODRA CONA)