Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za oddajo stvarnega premoženja v najem

datum: 18.01.2012

kategorija: Razpis

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za oddajo stvarnega premoženja v najem (PDF)

* * *

Občina Gornja Radgona objavlja na podlagi 48. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 34/11)

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE
za oddajo stvarnega premoženja v najem 


I. Predmet oddaje v najem:
1.    Poslovni prostor v kotlovnici kletnih prostorov objekta Osnovna šola Gornja Radgona, Prežihova 1, 9250 Gor. Radgona, v izmeri 10 m2, na parc. št. 686, k.o. Gornja Radgona, za dogovorjeno ceno 60,00 EUR/mesec. Poslovni prostor se oddaja v najem za potrebe soproizvodnje toplotne in električne energije za objekt Osnovna šola Gornja Radgona.

Najemna pogodba bo sklenjena po končanju objave namere o sklenitvi neposredne pogodbe, katera traja 15 dni.

Številka zadeve:  351-6/2007-U111
Datum:  18. 1. 2012

                                                                                              ŽUPAN
                                                                           OBČINE GORNJA RADGONA
                                                                                    Anton KAMPUŠ, l.r.