Seje delovnih teles občinskega sveta pred 8. redno sejo občinskega sveta (19., 23. in 24. 1. 2012)

datum: 19.01.2012

kategorija: Seje delovnih teles

Pred 8. redno sejo Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, ki bo v četrtek, 26. januarja 2012, so sklicane seje naslednjih delovnih teles občinskega sveta:

- 6. seja Odbora za varstvo okolja, urejanje prostora in gospodarske javne službe, ki bo v četrtek, 19. januarja 2011, s pričetkom ob 15.45 uri, v sejni sobi Občine Gornja Radgona;

- 6. seja Odbora za družbene dejavnosti, ki bo v ponedeljek, 23. januarja 2012, s pričetkom ob 9.00 uri, v veliki sejni sobi Občine Gornja Radgona;

- 6. seja Odbora za kmetijstvo in turizem, ki v ponedeljek, 23. januarja 2012, s pričetkom ob 13.00 uri, v konferenčni sobi Občine Gornja Radgona;

- 6. seja Odbora za gospodarstvo, obrt in podjetništvo, ki bo v ponedeljek, 23. januarja 2012, s pričetkom ob 15.30 uri, v veliki sejni sobi Občine Gornja Radgona;

- 4. seja Statutarno pravne komisije, ki bo v ponedeljek, 23. januarja 2012, s pričetkom ob 16.00 uri, v veliki konferenčni sobi Občine Gornja Radgona;

- 6. seja Odbora za proračun, finance in premoženjske zadeve, ki bo v torek, 24. januarja 2012, s pričetkom ob 15.00 uri, v veliki sejni sobi Občine Gornja Radgona.Gradivo k posameznim točkam, katere obravnavajo delovna telesa, je dostopno v okviru sklica 8. redne seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona na povezavi: http://www.gor-radgona.si/gids/sporocilo/2012011615383734/