JAVNO NAROČILO: Gradnja, upravljanje in vzdrževanje odprtega širokopasovnega omrežja v KS Negova, KS Spodnji Ivanjci in KS Spodnja Ščavnica

datum: 06.02.2012

kategorija: Razpis

Javno naročilo: "Gradnja, upravljanje in vzdrževanje odprtega širokopasovnega omrežja v KS Negova, KS Spodnji Ivanjci in KS Spodnja Ščavnica" je neposredno dosegljivo na spletnem portalu javnih naročil "e-naročanje" (z datumom objave 6. 2. 2012 in številko objave JN1410/2012), preko spletne povezave:

http://www.enarocanje.si/pregledobjave.asp?IzpObrazec=211668