Obvestilo o nizkem vodostaju na črpališčih v Podgradu in Segovcih ter poziv k racionalni rabi vode

datum: 16.02.2012

kategorija: Sporočilo za javnost

Javno podjetje Komunala Radgona d.o.o. obvešča porabnike vode, da sta vodostaja vode na črpališčih v Podgradu in Segovcih iz katerih se oskrbuje pretežni del Občine Gornja Radgona s pitno vodo, zaradi dolgotrajne suše na minimalnih mejah, kot jih še ne pomnimo.

Zaradi navedenega se preventivno obvešča, da bi lahko v bodoče v primeru, da ne bo večjih padavin, prihajalo do motenj pri oskrbi s pitno vodo.

Posledično pa se prosi in poziva k racionalni rabi tega naravnega vira!

Povezava do nujnega obvestila na spletni strani: www.komunala-radgona.si