JAVNO NAROČILO: Projekt izgradnje prizidka k osnovni šoli – sanitarije za invalide (mesto gradnje: Osnovna šola Gornja Radgona)

datum: 20.02.2012

kategorija: Razpis

Javno naročilo: "Projekt izgradnje prizidka k osnovni šoli – sanitarije za invalide (mesto gradnje: Osnovna šola Gornja Radgona)" je neposredno dosegljivo na spletnem portalu javnih naročil "e-naročanje" (z datumom objave 20. 2. 2012 in številko objave JN1917/2012), preko spletne povezave:

http://www.enarocanje.si/pregledobjave.asp?IzpObrazec=213595