JAVNI POZIV promotorjem za izgradnjo slačilnic s tribuno na TŠC Trate v Gornji Radgoni - rok do 30. maja 2012

datum: 10.04.2012

kategorija: Razpis

JAVNI POZIV promotorjem za izgradnjo slačilnic s tribuno na TŠC Trate v Gornji Radgoni (PDF)

JAVNI POZIV promotorjem za slačilnice TŠC Trate 2012.jpg
 
* * *

Na podlagi 32. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu(Uradni list RS št. 127/06; ZJZP) objavlja Občina Gornja Radgona naslednji

 

JAVNI POZIV PROMOTORJEM ZA IZGRADNJO SLAČILNIC S TRIBUNO NA TŠC TRATE V GORNJI RADGONI

 

1. člen

Občina Gornja Radgona ugotavlja, da obstaja javni interes za: Izgradnjo slačilnic s tribuno na TŠC Trate v Gornji Radgoni, zato pozivamo promotorje – fizične in pravne osebe, ki so zainteresirane za javno-zasebno partnerstvo, da podajo vlogo o zainteresiranosti. 

2. člen

Projekt javno zasebnega partnerstva obsega izgradnjo Slačilnic s tribuno na TŠC Trate v Gornji Radgoni. Slačilnice s tribuno se bodo gradile na eminentni lokaciji, ki je vpeta med mestni park, Gozdni park ob Muri sejemski prostor ter mestno jedro Gornje Radgone. Sam objekt je zasnovan na način, da bi se v pritličju izgradile štiri slačilnice s tuširnicami in pripadajočimi sanitarijami, prostor za skladiščenje orodja in mehanizacije za vzdrževanje igrišč, prostor za delegate, slačilnica s tuširnico za sodnike, prostor za prvo pomoč , pralnica in prostori za skladiščenje športne opreme medtem, ko je zgornja etaža v velikosti 222,80 m2 predvidena za namene drobnozrnatih vsebin – fitnes, razni plesi, yoga…., znotraj objekta je predviden tudi prostor za manjši gostinski lokal. Objekt bo pokrit s streho, ki bo nadkrivala cca. 50 % tribune, za cca 600 gledalcev. Navedena streha je zasnovana na način, da je nanjo možna montaža fotovoltaičnih celic. 

V zvezi s predmetnim projektom je že izdelana idejna zasnova, medtem ko je postopek izdelave PGD Projekta trenutno v teku. 

Idejno zasnovo lahko zainteresirani dobijo na Občini G. Radgona – Vladimir Mauko, GSM - 051 688 242. 

3. člen

Fizične ali pravne osebe, ki so zainteresirane za javno zasebno partnerstvo lahko podajo vloge o zainteresiranosti do 30. 5. 2012 do 12.00 ure

4. člen

Vloge je potrebno oddati na naslov: Občina Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona. 

Na vlogi mora bit označeno »Ne odpiraj-poziv promotorjem za: Izgradnjo slačilnic s tribuno na TŠC Trate v Gornji Radgoni«. 

Kontaktna oseba občine za izvedbo javno zasebnega partnerstva je Vladimir Mauko. Promotorji, ki bodo oddali vloge bodo o izidu predhodnega postopka obveščeni v 30 dneh po poteku roka za oddajo vlog.
 

Kraj in datum: G. Radgona, 5. 4. 2012

                                                                                                                                                ŽUPAN
                                                                                                                         OBČINE GORNJA RADGONA
                                                                                                                                    Anton KAMPUŠ, l.r.