OBVESTILO zainteresirani javnosti za predlaganje predstavnika v svet Zavoda za kulturo, turizem in promocijo Gornja Radgona

datum: 20.04.2012

kategorija: Sporočilo za javnost

OBVESTILO (PDF)

* * *

O B V E S T I L O
zainteresirani javnosti za predlaganje predstavnika
v svet Zavoda za kulturo, turizem in promocijo Gornja Radgona 

V skladu z 9. členom Odloka o ustanovitvi Zavoda za kulturo, turizem in promocijo Gornja Radgona (Uradne objave občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 34/07, 52/09), pozivam zainteresirano javnost, da predlaga predstavnika v Svet zavoda za kulturo, turizem in promocijo Gornja Radgona. 

Predloge lahko dostavite osebno v tajništvo župana, po pošti na naslov: Občina Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona ali po elektronski pošti na naslov:  – najpozneje do 15. maja 2012

                                                                                                               ŽUPAN
                                                                                          OBČINE GORNJA RADGONA
                                                                                                     Anton KAMPUŠ, l.r.