Seji dveh delovnih teles občinskega sveta - 23. 5. 2012

datum: 21.05.2012

kategorija: Seje delovnih teles

Sklicani sta seji naslednjih dveh delovnih teles občinskega sveta:

- 4. seja Komisije za priznanja, pohvale in nagrade, v sredo, 23. maja 2012, s pričetkom ob 14.00 uri, v veliki sejni sobi Občine Gornja Radgona;
- 5. seja Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, v sredo, 23. maja 2012, s pričetkom ob 16.00 uri, v veliki sejni sobi Občine Gornja Radgona.