Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnin

datum: 05.07.2012

kategorija: Razpis

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnin - Stavbno zemljišče v Gornji Radgoni (PDF)

* * *
Občina Gornja Radgona objavlja na podlagi 1. točke 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11)

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE za prodajo nepremičnin 

I. Predmet prodaje:
1.    Stavbno zemljišče v Gornji Radgoni v izmeri 505 m2, parc. št. 263/5, k.o. Hercegovščak, delno komunalno opremljeno, za izhodiščno ceno 4.736,90 EUR.

Kupec se zavezuje, da bo poravnal stroške cenitve v višini 184,00 EUR, 2% davek na promet z nepremičninami ter vse ostale stroške v zvezi z overitvijo pogodbe in vpisom v zemljiško knjigo.

Prodajna pogodba bo sklenjena po končanju objave namere o sklenitvi neposredne pogodbe, katera traja najmanj 15 dni.

Številka zadeve:  46503-6/2004-U111
Datum:  5. 7. 2012

ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Anton KAMPUŠ, l.r.

-----------------------------------------------

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnin - Stavbna zemljišča v Policah (PDF)

* * *

Občina Gornja Radgona objavlja na podlagi 1. točke 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11) 

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE za prodajo nepremičnin 

I. Predmet prodaje:
1.      Stavbno zemljišče v Policah v izmeri 26 m2, parc. št. 250/9, k.o. Police, delno komunalno opremljeno,
2.      Stavbno zemljišče v Policah v izmeri 20 m2, parc. št. 250/12, k.o. Police, delno komunalno opremljeno,
3.      Stavbno zemljišče v Policah v izmeri 2 m2, parc. št. 1208/13, k.o. Police, delno komunalno opremljeno,
vse skupaj za izhodiščno ceno 410,00 EUR.

Kupec se zavezuje, da bo poravnal 2% davek na promet z nepremičninami ter vse ostale stroške v zvezi z overitvijo pogodbe in vpisom v zemljiško knjigo. 

Prodajna pogodba bo sklenjena po končanju objave namere o sklenitvi neposredne pogodbe, katera traja najmanj 15 dni.

Številka zadeve:  46503-35/2005-U111
Datum:  5. 7. 2012

ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Anton KAMPUŠ, l.r.