JAVNO NAROČILO: Izvedba nadzora in strokovnega svetovanja pri izvedbi projekta v sklopu operacije »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Mure (2. sklop) - Občina Gornja Radgona«

datum: 13.07.2012

kategorija: Razpis

Javno naročilo: "Izvedba nadzora in strokovnega svetovanja pri izvedbi projekta v sklopu operacije »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Mure (2. sklop) - Občina Gornja Radgona«" je neposredno dosegljivo na spletnem portalu javnih naročil "e-naročanje" (z datumom objave 13. 7. 2012 in številko objave JN7576/2012), preko spletne povezave:

http://www.enarocanje.si/pregledobjave.asp?IzpObrazec=234704

(datoteka »N-POGLAVJE 5.pdf«, ki ni popravek temveč je enaka kot v izvirni objavi razpisne dokumentacije, vendar v PDF formatu)