ENSVET - Energetsko svetovanje za občane na Občini Gornja Radgona

datum: 27.08.2012

kategorija: Sporočilo za javnost

ENSVET-Napis za pisarno in usmerjanje.jpg

ENSVET - Energetsko svetovanje za občane na Občini Gornja Radgona (PDF)

* * *

Nasvet o učinkoviti rabi energije (URE) in uporabi obnovljivih virov energije (OVE) vam bo v pomoč, kako svoj denar pravilno in učinkovito uporabiti pri gradnji ali obnovi hiše, stanovanja in naprav. 

Razmislek o rabi energije se dolgoročno obrestuje, saj cene energije nezadržno rastejo. Z brezplačnimi nasveti vam bomo pomagali zmanjšati stroške za energijo in povečati zadovoljstvo in ugodje bivanja. 

ENSVET nudi strokovno, brezplačno in neodvisno svetovanje o:

-  energetski sanaciji stavb ali energetski zasnovi novogradenj,

-  toplotni zaščiti stavb,

-  izbiri ustreznih oken in zasteklitve,

-  izbiri ogrevalnega sistema in ogrevalnih naprav,

-  regulaciji ogrevalnih naprav,

-  uporabi obnovljivih virov energije,

-  izbiri ustreznega energenta,

-  zmanjšanju porabe goriva,

-  uporabi varčnih gospodinjskih aparatov,

-  pripravi tople sanitarne vode,

-  vodenju energetskega knjigovodstva,

-  možnosti pridobitve nepovratnih sredstev in kreditov za URE ter porabo OVE,

-  vseh drugih vprašanjih, ki se nanašajo na URE v gospodinjstvih.

 

Objavljen je javni razpis za nepovratna sredstva in kreditiranje za vlaganje v nove naložbe rabe obnovljivih virov in energijsko učinkovitost stanovanjskih stavb. 

           

Nasvete in informacije dobite v:

Energetsko svetovanje ENSVET
Občina Gornja Radgona
Partizanska cesta 13
Soba št. 21 (I. nadstropje)
9250 Gornja Radgona 

Uradne ure so vsak četrtek od 14.00 do 16.00.

Svoj obisk v pisarni predhodno najavite na tel. 02 564 38 15 pri ga. Simona Petek.


Energetski svetovalec Valentin Odar