Pogoji za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest za volilno kampanjo za volitve predsednika republike