Pojasnilo v zvezi z obračunavanjem obdelave biološko razgradljivih odpadkov

datum: 28.11.2012

kategorija: Sporočilo za javnost

Na računih za mesec oktober je bila povzročiteljem odpadkov (gospodinjstvom), ki biološko razgradljive odpadke prepuščajo izvajalcu javne službe zbiranja odpadkov v posebnem zabojniku, zaračunana tudi obdelava tovrstnih odpadkov. Vezano na dodatno postavko na položnici se je na podjetje CERO Puconci d.o.o. z vprašanji glede zaračunavanja obdelave biološko razgradljivih odpadkov obrnilo veliko zavezancev tovrstnih storitev, zato so pripravili dodatno utemeljitev glede obračuna obdelave biološko razgradljivih odpadkov, ki se nahaja v priponki spodaj: 
 

Pojasnilo v zvezi z obračunavanjem obdelave biološko razgradljivih odpadkov (PDF)