JAVNI RAZPIS za podelitev koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe dobave, postavitve, vzdrževanje in izvajanje javne razsvetljave v Občini Gornja Radgona + RAZPISNA DOKUMENTACIJA

datum: 10.05.2013

kategorija: Razpis

Javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe dobave, postavitve, vzdrževanje in izvajanje javne razsvetljave v Občini Gornja Radgona je objavljen v Razglasnem delu Uradnega lista RS, št. 40/2013 z dne 10. 5. 2013.

JAVNI RAZPIS za podelitev koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe dobave, postavitve, vzdrževanje in izvajanje javne razsvetljave v Občini Gornja Radgona (PDF)  

SPREMEMBA Javnega razpisa in razpisne dokumentacije za podelitev koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe dobave, postavitve, vzdrževanje in izvajanje javne razsvetljave v Občini Gornja Radgona (PDF)  - 05.06.2013 (rok za oddajo prijav se podaljša do 17. 6. 2013 do 10.00 ure)


RAZPISNA DOKUMENTACIJA:
RAZPISNA DOKUMENTACIJA in POPIS DEL.zip (komplet)

DODATNA DOKUMENTACIJA - 5. 6. 2013
DODATNA DOKUMENTACIJA-investicijski program ter režim delovanja (redukcije) JR po namembnosti cest (ZIP) (komplet)

DODATNA DOKUMENTACIJA - 15. 10. 2013
Kataster in dopolnitev režima delovanja odjemnih mest.zip


VPRAŠANJA IN ODGOVORI:
* Vprašanja 1 in 2 ter ODGOVOR (ZIP) - 28. 5. 2013
* Vprašanja 1 do 25 ter ODGOVOR (ZIP)  - 28. 5. 2013

Vprašanja ter ODGOVORI (PDF)  - 5. 6. 2013