Obvestilo o objavi Javnega poziva za oddajo projektnih predlogov za izvajanje Lokalne razvojne strategije na območju Prlekije 2013

datum: 23.05.2013

kategorija: Razpis

OBVESTILO

Lokalna akcijska skupina LAS Prlekija objavlja  

 

JAVNI POZIV
za oddajo projektnih predlogov za izvajanje
Lokalne razvojne strategije na območju Prlekije 2013

 

Na osnovi uvrstitve LAS Prlekija med 5 najuspešnejših lokalnih akcijskih skupin v državi smo pridobili dodatna sredstva v višini 139.400 EUR za namene izvajanja Lokalne razvojne strategije in za delovanje lokalne akcijske skupine. Svet LAS Prlekija zato objavlja poziv za predložitev izvedbenih projektov, ki bodo pripevali k uresničevanju Lokalne razvojne strategije. Projekte izbere in potrdi Svet LAS Prlekija. Javni poziv velja za območje Lokalne akcijske skupine Prlekija, ki obsega teritorij in prijavitelje ter partnerje na področju občin Apače, Gornja Radgona, Križevci, Ljutomer, Ormož, Radenci, Razkrižje, Središče ob Dravi, Sveti Jurij, Sveti Tomaž in Veržej. Rok za oddajo prijav je 13. junij 2013.

 

Podrobnosti o razpisu in razpisna dokumentacija so dostopni na spletni strani  www.prlekija.com