Predstavitev projekta »Zaključna faza obnove kulturnega spomenika ŠPITAL Gornja Radgona«

datum: 13.01.2014

kategorija: Sporočilo za javnost

Prvi projekt celovite prenove stavbe starega  špitala v Gornji Radgoni  in njegove okolice se je začel leta 2003 in je bil  delno končan leta 2006. Zahtevnost statične prenove in premalo sredstev  sta bila vzrok, da dela tedaj niso bila zaključena v celoti in stavba ni mogla zaživeti  skupaj s svojo vsebino.  Novi projekt, ki je obsegal dokončanje prenove in postavitev stalne muzejske razstave s  programom za javnost, je stekel leta 2011 in bil zaključen leta 2013.  Financiran je bil s sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj,  nacionalnimi sredstvi in sredstvi Občine Gornja Radgona. Prenovljeni kulturno-zgodovinski spomenik  je z muzejsko in  širšo javno vsebino smiselno  umeščen  v ožje spominsko območje tega dela mesta.

Zaključna faza obnove kulturnega spomenika ŠPITAL Gornja Radgona (PDF) 

Obvestilo-Zaključna faza obnove ŠPITALA-logotipi.jpg


Informacije o projektu tudi na spletni strani razvojne agencije PORA Gornja Radgona: www.pora-gr.si