Izdana izredna izdaja Uradnega glasila Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 85 z dne 15.07.2014

datum: 15.07.2014

kategorija: Sporočilo za javnost

Uradno glasilo Občine Gornja Radgona - lokalni časopis Prepih je posebna priloga časopisa PREPIH - neodvisni lokalni časopis območja občin Gornja Radgona, Radenci, Apače in Sveti Jurij ob Ščavnici. Časopis Prepih izhaja dvakrat mesečno, izdaja ga VEDRA d.o.o. Gornja Radgona.

Dne 15. 7. 2014 je izšla izredna izdaja Uradnega glasila Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, in sicer:Več o uradnih objavah občine je na voljo v okviru Kataloga informacij javnega značaja - zbirka uradnih objav: www.gor-radgona.si/katalog_informacij_javnega_znacaja/zbirka_uradnih_objav/