Obvestilo o obveznem zatiranju pelinolistne ambrozije

datum: 17.07.2014

kategorija: Sporočilo za javnost

Objavljamo obvestilo o obveznem zatiranju pelinolistne ambrozije, ki ga je pripravilo Ministrstvo za kmetijstvo in okolje:

OBVESTILO o obveznem zatiranju pelinolistne ambrozije (PDF)


Najnovejša priporočila in ostale informacije za zatiranje ambrozije na kmetijskih in nekmetijskih zemljiščih se najde na spletni strani Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin:

www.uvhvvr.gov.si/si/delovna_podrocja/zdravje_rastlin/skodljive_rastline/ambrozija