LOKALNE VOLITVE 2014 - Pomembne informacije in povezave za redne volitve župana, članov občinskega sveta in članov svetov krajevnih skupnosti v Občini Gornja Radgona

datum: 18.07.2014

kategorija: Sporočilo za javnost

V nadaljevanju so povzete pomembne informacije in povezave glede izvedbe LOKALNIH VOLITEV 2014 v Občini Gornja Radgona. Lokalne volitve so bile razpisane z Aktom o razpisu rednih volitev v občinske svete in rednih volitev županov (Uradni list RS, št. 47/2014 z dne 24. 6. 2014). Redne volitve v občinske svete in redne volitve županov se opravijo v nedeljo, 5. oktobra 2014. Za dan razpisa volitev, s katerim začno teči roki za volilna opravila, se šteje ponedeljek, 21. julij 2014. Za izvedbo volitev skrbijo občinske volilne komisije in Državna volilna komisija.

ROKOVNIK za izvedbo volilnih opravil za redne volitve članov občinskih svetov in županov, ki bodo 5. 10. 2014 (PDF)

Akt o razpisu o razpisu drugega kroga rednih volitev županov (PDF)

ROKOVNIK volilnih opravil za izvedbo drugega kroga volitev županov, ki bodo 19. 10. 2014 (PDF)POMEMBNI VELJAVNI OBČINSKI PREDPISI IN AKTI:

-       Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov Občinskega sveta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 21 z dne 15.07.2006)

-       Neuradno prečiščeno besedilo določb o določitvi števila članov svetov KS in volilnih enot za volitve članov svetov KS v občini Gornja Radgona (PDF) -  Odlok o določitvi števila članov sveta krajevnih skupnosti ter volilnih enot za volitve članov svetov krajevnih skupnosti Občine Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 26/1996, 63/1998 in 68/1998)

-       Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v občini Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 59 z dne 01.07.2010)

-       Akt o razpisu rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 85 z dne 15.07.2014)

-       Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 85 z dne 15.07.2014)

-       Poročilo o izidu volitev župana, članov občinskega sveta in članov svetov krajevnih skupnosti občine Gornja Radgona z dne 10.10.2010 (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 62 z dne 01.11.2010) 

-       UGOTOVITVENI SKLEP o potrebnem številu podpisov volivcev za določitev liste kandidatov za člane občinskega sveta s strani skupine volivcev, določitev kandidata za župana s strani skupine volivcev in določitev kandidatov za člane svetov krajevnih skupnosti s strani skupine volivcev v Občini Gornja Radgona (PDF) 

-       SKLEP o določitvi volišč in območij volišč za izvedbo rednih volitev župana, članov občinskega sveta in članov svetov krajevnih skupnosti v Občini Gornja Radgona (PDF)

Ostali občinski predpisi so na voljo na spletni strani Občine Gornja Radgona v katalogu informacij javnega značaja.POMEMBNE POVEZAVE:

-       spletna stran Državne volilne komisije – Lokalne volitve 2014 (razpis volitev, rokovnik, zakonodaja, obrazci podpore, instruktivni obrazci za kandidiranje, obrazci za predlaganje članov volilnih odborov, navodila in pojasnila) (www.dvk-rs.si)

-       spletna stran Ministrstva za notranje zadeve – Lokalne volitve 2014 (pojasnila Službe za lokalno samoupravo v zvezi z izvajanjem Zakona o lokalnih volitvah)
(www.mnz.gov.si/si/javni_sektor_in_lokalna_samouprava/lokalna_samouprava/lokalne_volitve_2014)
-       spletna stran Ministrstva za javno upravo – Lokalne volitve 2014 (po spremembi pristojnega ministrstva)
(http://www.mju.gov.si/si/delovna_podrocja/lokalna_samouprava/lokalne_volitve_2014/)

LOKALNE VOLITVE 2014-banner volitve.jpg

Spletna stran LOKALNE VOLITVE 2014: http://volitve.gov.si/lv2014/

Občina Gornja Radgona - seznam kandidatov za župana in seznam list kandidatov za občinski svet

Občina Gornja Radgona - seznam kandidatov za člane v svetih krajevnih skupnosti


OBVESTILA IN OBJAVE OBČINSKE VOLILNE KOMISIJE OBČINE GORNJA RADGONA:


POSEBNA OBVESTILA ZA PREDSTAVNIKE KANDIDATUR:

- Obvestilo Narodne in univerzitetne knjižnice o obveznosti oddaje predvolilnega gradiva Narodni in univerzitetni knjižnic (PDF) 


POVEZAVE DO POMEMBNIH OBRAZCEV (na spletni strani www.dvk-rs.si):

NAVODILO o obrazcih za dajanje podpore v postopku na lokalnih volitvah (PDF)
DVK):
Podpora kandidaturi za župana
Podpora kandidaturi za člana občinskega sveta oziroma listi kandidatov za volitve članov občinskega sveta
Seznam skupine volivcev, ki so dali podporo kandidaturi za člane sveta krajevne skupnosti (doc)

Instruktivni obrazci za kandidiranje:
- vsi obrazci so dosegljivi na spletni strani Državne volilne komisije (povezava: www.dvk-rs.si/index.php/si/strani/kandidiranje-in-obrazci-lokalne-volitve-2014)
- prirejeni obrazci za vlaganje kandidatur za volitve v svete KS v Občini Gornja Radgona:
   Kandidatura za volitve članov sveta krajevne skupnosti (KS Gornja Radgona)
   Kandidatura za volitve članov sveta krajevne skupnosti (KS Črešnjevci-Zbigovci)
   Kandidatura za volitve članov sveta krajevne skupnosti (KS Spodnja Ščavnica)
   Kandidatura za volitve članov sveta krajevne skupnosti (KS Negova)
   Kandidatura za volitve članov sveta krajevne skupnosti (KS Spodnji Ivanjci)

   Soglasje kandidata za člana sveta krajevne skupnosti (doc)   
   Seznam skupine volivcev, ki so dali podporo kandidaturi za člane sveta krajevne skupnosti (doc)


KONTAKTNE OSEBE V OBČINSKI UPRAVI OBČINE GORNJA RADGONA:

-       Boštjan Flegar, tajnik Občinske volilne komisije Občine Gornja Radgona (e-pošta: , tel.: 02 564 38 15)

-       Marija Kaučič, namestnica tajnika Občinske volilne komisije Občine Gornja Radgona (e-pošta: , tel.: 02 564 38 18)Vsebina sporočila posodobljena 22. 10. 2014.