Seje delovnih teles občinskega sveta pred 3. redno sejo občinskega sveta

datum: 06.02.2015

kategorija: Seje delovnih teles

Pred 3. redno sejo Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, ki bo v ponedeljek, 23. februarja 2015, so sklicane seje naslednjih delovnih teles občinskega sveta:
1. seja Odbora za gospodarstvo, obrt in podjetništvo, ki bo v torek, 10. februarja 2015, s pričetkom ob 15.00 uri, v veliki sejni sobi Občine Gornja Radgona;

1. seja Odbora za kmetijstvo in turizem, ki bo v torek, 10. februarja 2015, s pričetkom ob 15.00 uri, v veliki sejni sobi Občine Gornja Radgona;

1. seja Odbora za družbene dejavnosti, ki bo v sredo, 11. februarja 2015, s pričetkom ob 15.00 uri, v veliki sejni sobi Občine Gornja Radgona;

1. seja Odbora za varstvo okolja, urejanje prostora in gospodarske javne službe, ki bo v sredo, 11. februarja 2015, s pričetkom ob 17.00 uri, v veliki sejni sobi Občine Gornja Radgona;

1. seja Odbora za proračun, finance in premoženjske zadeve, ki bo v četrtek, 12. februarja 2015, s pričetkom ob 13.00 uri, v veliki sejni sobi Občine Gornja Radgona (termin prestavljen).


http://www.gor-radgona.si/gids/sporocilo/2015020516290035/