Obvestilo o javnem razpisu Ministrstva za gosp. razvoj in tehnologijo: 7. Javni razpis za sofinanciranje začetnih investicij podjetij in ustvarjanje novih delovnih mest na območju izvajanja zakona o razvojni podpori Pomurski regiji (rok do 26. 3. 2015)

datum: 02.03.2015

kategorija: Razpis

Obveščamo vas, da je 27. 2. 2015 Uradnem listu RS, št. 12/15 in na spletni strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo objavljen 7. Javni razpis za sofinanciranje začetnih investicij podjetij in ustvarjanje novih delovnih mest na območju izvajanja zakona o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010-2015 vključno z razpisno dokumentacijo z navodili za prijavitelje: 

http://www.mgrt.gov.si/si/o_ministrstvu/kako_do_sredstev/javni_razpisi/ 

(http://www.mgrt.gov.si/si/o_ministrstvu/kako_do_sredstev/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1036)