Seje delovnih teles občinskega sveta pred 4. redno sejo občinskega sveta

datum: 13.03.2015

kategorija: Seje delovnih teles

Pred 4. redno sejo Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, ki bo v četrtek, 26. marca 2015, so sklicane seje naslednjih delovnih teles občinskega sveta:
2. seja Odbora za družbene dejavnosti, ki bo v ponedeljek, 23. marca 2015, s pričetkom ob 13.00 uri, v veliki sejni sobi Občine Gornja Radgona;

2. seja Odbora za varstvo okolja, urejanje prostora in gospodarske javne službe, ki bo v ponedeljek, 23. marca 2015, s pričetkom ob 17.00 uri, v veliki sejni sobi Občine Gornja Radgona;

2. seja Odbora za kmetijstvo in turizem, ki bo v torek, 24. marca 2015, s pričetkom ob 7.30 uri, v veliki sejni sobi Občine Gornja Radgona;

2. seja Odbora za proračun, finance in premoženjske zadeve, ki bo v torek, 24. marca 2015, s pričetkom ob 15.00 uri, v veliki sejni sobi Občine Gornja Radgona;

2. seja Odbora za gospodarstvo, obrt in podjetništvo, ki bo v torek, 24. marca 2015, s pričetkom ob 17.00 uri, v veliki sejni sobi Občine Gornja Radgona.

http://www.gor-radgona.si/gids/sporocilo/2015031216515328/