Seja Komisije za prireditve - 4. 3. 2015

datum: 02.03.2015

kategorija: Seje delovnih teles

Sklicana je naslednja seja delovnega telesa občinskega sveta:
1. seja Komisije za prireditve, ki bo v sredo, 4. marca 2015, s pričetkom ob 15.00 uri, v veliki sejni sobi Občine Gornja Radgona.