KOLEDAR PRIREDITEV v letu 2015 v občini Gornja Radgona

datum: 27.03.2015

kategorija: Prireditve

KOLEDAR PRIREDITEV v letu 2015 v občini Gornja Radgona (PDF)


Občinski svet Občine Gornja Radgona je predložen Koledar prireditev v letu 2015 v občini Gornja Radgona obravnaval in se z njim seznanil na 4. redni seji dne 26. 3. 2015.

Zavod za kulturo, turizem in promocijo Gornja Radgona (KULTPROTUR Gornja Radgona) skozi celotno leto redno izdaja mesečni ali dvomesečni ažuriran koledar prireditev ter o tem obvešča javnost na številnih mestih v elektronski in papirni obliki. Za ta namen lahko na TIC Gornja Radgona vsi organizatorji prireditev v občini do 15. v mesecu posredujejo informacije o prireditvah, ki jih načrtujejo za naslednja meseca. Objava v koledarju prireditev je seveda brezplačna.

Koledar prireditev (mesečni ali dvomesečni ažuriran) v tiskani obliki se lahko dobi v TIC-u, na občini, v Domu kulture in na drugih mestih v Gornji Radgoni.

Več na spletni strani Zavoda za kulturo, turizem in promocijo Gornja Radgona:

http://www.kultprotur.si/OBRAZLOŽITEV k letnemu koledarju prireditev:

Usklajevanje letnega programa prireditev s prireditelji v občini in izdajanje koledarja prireditev je z Odlokom o ustanovitvi Zavoda za kulturo, turizem in promocijo Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 34 z dne 13.07.2007 in št. 52 z dne 01.08.2009) bilo preneseno v pristojnost Zavoda za kulturo, turizem in promocijo Gornja Radgona. 

Zavod za kulturo, turizem in promocijo Gornja Radgona (Kultprotur Gornja Radgona – Enota TIC) vsako leto zbere in uredi podatke za letni koledar prireditev. V mesecu novembru 2014 sta bila vsem organizatorjem prireditev poslana dopis in obrazec za prijavo prireditev v letu 2015, in sicer je bilo poslanih: 72 obrazcev preko e-pošte in 1 obrazec izročen osebno (skupaj 73 obrazcev). 

Prejeli so 50 odgovorov in 45 vrnjenih obrazcev oziroma 61,64 %. Različna društva so prijavila 170 prireditev. Glasbena šola Gornja Radgona in Zasebna glasbena šola Maestro 23 prireditev, Kultprotur Gornja Radgona 114 (pri Zavodu so vključene kmečke tržnice), Občina 3 prireditve, OŠ Gornja Radgona in OŠ dr. Antona Trstenjaka Negova 24 prireditev, Vrtec Manka Golarja Gornja Radgona 2 prireditvi, Knjižnica Gornja Radgona 26, JSKD OI Gornja Radgona 10 prireditev, Dom starejših občanov Gornja Radgona 25 prireditev, Radgonske gorice 3, Pomurski sejem 5. K temu so priključeni še dogodki v organizaciji Vrtnarstva Kurbus (7), Mladinskega sveta Gornja Radgona (1) in Zavoda Pachamama center (38). 

Tako je skupno prijavljenih 451 prireditev in dogodkov. Prijavljenih je 18 tradicionalnih prireditev (Osrednja občinska prireditev ob slovenskem kulturnem prazniku, Prireditev ob Svetovnem dnevu zemlje, Kresovanje, Popek in Radgonska polnoč '2015, Petrov sejem, AGRA – predstavitev občine na sejmu, Salon Traminec, Mala maša v Negovi, Svetovni dan turizma, Slavnostna akademija ob občinskem prazniku, Martinovanje, Proslava ob Dnevu reformacije, Leopoldov sejem, Jazz/Liebe, obeležitev Dneva samostojnosti in enotnosti, Kmečka tržnica). V koledarju je med drugim zajetih še 19 prireditev, ki jih naši organizatorji načrtujejo izven naše občine. 

Zavod za kulturo, turizem in promocijo Gornja Radgona skozi celotno leto redno izdaja mesečni ali dvomesečni ažuriran koledar prireditev ter o tem obvešča javnost na številnih mestih v elektronski in papirni obliki. Za ta namen lahko na TIC Gornja Radgona vsi organizatorji prireditev v občini do 15. v mesecu posredujejo informacije o prireditvah, ki jih načrtujejo za naslednja meseca. Objava v koledarju prireditev je seveda brezplačna.