Sklepi 2. izredne seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona v okviru 1. skupne izredne seje Občinskih svetov Občin Apače, Gornja Radgona, Radenci ter Sveti Jurij ob Ščavnici, z dne 7. 5. 2015

datum: 15.05.2015

kategorija: Sklepi občinskega sveta

Dnevni red in sprejeti sklepi 2. izredne seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, ki je bila v četrtek, dne 7. 5. 2015, v okviru 1. skupne izredne seje občinskih svetov Občin Apače, Gornja Radgona, Radenci in Sveti Jurij ob Ščavnici, s pričetkom ob 17.00 uri, v prostorih Osnovne šole Gornja Radgona 
 

1.      Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti 

2.      Obravnava in sprejem dnevnega reda 

3.      Pravilnik o službi nujne medicinske pomoči
SKLEP:
1.      Občinski svet Občine Gornja Radgona se ne strinja z vsebino predloga Pravilnika o službi nujne medicinske pomoči, katerega je Ministrstvo za zdravje dne 22. 4. 2015 posredovalo v javno razpravo, in sicer v delu, ki se nanaša na novo organizacijo nujne medicinske pomoči na področju občin Apače, Gornja Radgona, Radenci in Sveti Jurij ob Ščavnici.
2.      Občinski svet Občine Gornja Radgona zahteva od Ministrstva za zdravje, da v spremembi pravilnika upošteva argumentirana dejstva, posredovana z dopisom s strani Zdravstvenega doma Gornja Radgona, katerega ustanoviteljice so občine Apače, Gornja Radgona, Radenci in Sveti Jurij ob Ščavnici. Dopis Zdravstvenega doma Gornja Radgona št. 225/2015 z dne 6. 5. 2015 je sestavni del tega sklepa.

4.      Predstavitev stanja na projektu »Oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem C« in Aneksa št. 1 k Pogodbi o izgradnji, obratovanju in skupnem upravljanju objektov »Oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem C«
SKLEP:
1. Občinski svet Občine Gornja Radgona se je seznanil s stanjem na projektu »Oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem C«.
2. Občinski svet Občine Gornja Radgona pooblašča župana Občine Gornja Radgona, g. Stanislava Rojka, da podpiše Aneks št. 1 k Pogodbi o izgradnji, obratovanju in skupnem upravljanju projekta »Oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem C«, v katerem je definirana maksimalna možna višina sredstev za pokrivanje nujnih morebitno nesofinanciranih investicijskih del, potrebnih za zagotavljanje celovitega delovanja sistema, kar za Občino Gornja Radgona znaša predvidoma 694.937 EUR.
 

 

SKLEPI 2. izredne seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, z dne 7. 5. 2015 (PDF)