Odgovori na vprašanja, pobude in predloge članic in članov občinskega sveta

datum: 13.07.2015

kategorija: Gradiva občinskega sveta

V dodatnem gradivu za 6. redno sejo občinskega sveta so bili predloženi nekateri pisni odgovori na vprašanja, pobude in predloge članic in članov občinskega sveta, podanih na 5. redni seji Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, dne 14. 5. 2015. V nadaljevanju so priloženi dodatni manjkajoči odgovori na vprašanja, pobude in predloge članic in članov občinskega sveta, podanih na 5. redni seji občinskega sveta, in sicer:

Odgovori na vprašanja, pobude in predloge članic in članov občinskega sveta (PDF) - 13. 7. 2015

Ostali manjkajoči odgovori bodo naknadno objavljeni na spletni strani občine in posredovani naknadno.