NAROČILO male vrednosti: “Prevoz šolskih otrok v občini Gornja Radgona za šolsko leto 2015/2016“

datum: 20.07.2015

kategorija: Razpis

Naročilo male vrednosti: “Prevoz šolskih otrok v občini Gornja Radgona za šolsko leto 2015/2016“ je neposredno dosegljivo na spletnem Portalu javnih naročil: Uradni list RS "www.enarocanje.si" (z datumom objave 20. 7. 2015 in številko objave NMV4457/2015), preko spletne povezave:  

http://www.enarocanje.si/?podrocje=pregledobjave&IzpObrazec=60758&nar=MV