Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Gornja Radgona za obdobje 01.01. do 30.06.2015

datum: 31.07.2015

kategorija: Gradiva občinskega sveta

 Na podlagi 64. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr. in 101/13), je članicam in članom občinskega sveta danes posredovano Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Gornja Radgona za obdobje 01.01. do 30.06.2015.. V vednost je posredovano tudi članicam in članom Nadzornega odbora Občine Gornja Radgona.

Poročilo bo uvrščeno na predlagani dnevni red 7. redne seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, ki je predvidena 24. 9. 2015.
 

Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Gornja Radgona za obdobje 01.01. do 30.06.2015 (PDF)