NAROČILO male vrednosti: “Dobava in montaža elektronskih tarč in pripadajoče opreme za strelišče v Gornji Radgoni“

datum: 24.07.2015

kategorija: Razpis

Naročilo male vrednosti: “Dobava in montaža elektronskih tarč in pripadajoče opreme za strelišče v Gornji Radgoni“ je neposredno dosegljivo na spletnem Portalu javnih naročil: Uradni list RS "www.enarocanje.si" (z datumom objave 24. 7. 2015 in številko objave NMV4604/2015), preko spletne povezave:  

http://www.enarocanje.si/?podrocje=pregledobjave&IzpObrazec=61105&nar=MV