Seznanitev z vročitvijo odločbe z javnim naznanilom in izrečenimi ukrepi, v zvezi s sumom Bolezni modrikastega jezika v Sloveniji in pojavom v Avstriji

datum: 23.11.2015

kategorija: Sporočilo za javnost

ODLOČBA z javnim naznanilom (PDF)

* * *

Občina Gornja Ragona na podlagi poziva objavo odločbe in s tem obvestilom seznanja vse rejce oz. imetnike dovzetnih prežvekovalcev.

Skladno z 94.členom ZUP, vas seznanjamo z vročitvijo odločbe z javnim naznanilom in izrečenimi ukrepi, v zvezi s sumom Bolezni modrikastega jezika (BT) v Sloveniji in pojavom BT v Avstriji.
Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, OU M.Sobota izreka odločbo o prepovedi premikov vseh dovzetnih prežvekovalcev (govedo, drobnica, prežvekovalci v oborah) izven območja z omejitvami, ki zajema vse občine v Pomurju, razen za zakol, pod pogoji navedenimi v priloženi odločbi.