NAROČILO male vrednosti: “Storitev zavarovanja premoženja Občine Gornja Radgona, javnih zavodov in krajevnih skupnosti“

datum: 23.11.2015

kategorija: Razpis

Naročilo male vrednosti: “Storitev zavarovanja premoženja Občine Gornja Radgona, javnih zavodov in krajevnih skupnosti“ je neposredno dosegljivo na spletnem Portalu javnih naročil: Uradni list RS "www.enarocanje.si" (z datumom objave 23. 11. 2015 in številko objave NMV7530/2015), preko spletne povezave:  

http://www.enarocanje.si/?podrocje=pregledobjave&IzpObrazec=68745&nar=MV