JAVNO NAROČILO: “Čiščenje poslovnih prostorov z okoljsko manj obremenjujočimi čistili“

datum: 20.05.2016

kategorija: Razpis

Javno naročilo: “Čiščenje poslovnih prostorov z okoljsko manj obremenjujočimi čistili“ je neposredno dosegljivo na spletnem Portalu javnih naročil: Uradni list RS "www.enarocanje.si" (oddano 20. 5. 2016 z oznako objave JN001575/2016-W01), preko spletne povezave:  

http://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=155534