OBVESTILO – INFORMACIJA o pričetku del ter zaporah cest v času obnove na Panonski ulici v Gornji Radgoni

datum: 04.07.2016

kategorija: Sporočilo za javnost

OBVESTILO – INFORMACIJA o pričetku del ter zaporah cest v času obnove na Panonski ulici v Gornji Radgoni (PDF) 

Aktualna obvestila Občine Gornja Radgona - julij 2016 (PDF)

* * *

OBVESTILO – INFORMACIJA
O PRIČETKU DEL TER ZAPORAH CEST V ČASU OBNOVE
NA PANONSKI ULICI V GORNJI RADGONI


Spoštovane Občanke in Občani, 
 

po skoraj desetletju je Občini Gornja Radgona uspelo doseči, da so se v državnem proračunu za leto 2016, zagotovila sredstva za obnovo Panonske ulice v našem mestu. Na podlagi navedenega vas obveščamo, da se bo dne 4. 7. 2016 pričelo izvajanje gradbenih del na »Panonski ulici in v manjšem delu Ciril – Metodove ceste v Gornji Radgoni«. 
 

Glede na obseg del (gradnja fekalne kanalizacije, gradnja meteorne kanalizacije, gradnja vodovoda, dogradnja plinovoda, delna obnova elektro vodov, dogradnja telekomunikacijskih vodov, izgradnja kolesarske poti na obeh straneh ceste, gradnja pločnika za pešce, gradnja javne razsvetljave in celovita obnova cestišča), bo vzpostavljena popolna zapora ceste, ki bo trajala ob delovnikih med 7.00 in 18.00 uro. Stanovalcem Panonske ulice bo omogočen izhod z vozili do 7.00 ure zjutraj in vstop po 18.00 uri popoldan medtem, ko za ostale uporabnike cesta ne bo prevozna. V primeru, da zaradi izvedbe del izvoz ali uvoz do hiš stanovalcev ne bi bil mogoč, bo parkirni prostor za stanovalce Panonske ulice zagotovljen na parkirišču vzdolž podjetja ELTI d.d., ob cesti proti gostinskemu lokalu Trend Caffe. 
 

Dela bodo potekala fazno, in sicer:
-          v prvi fazi, predvidoma do 15. 8. 2016 bo Panonska ulica zaprta od vhoda na železniško postajo do točke za uvozom proti gostinskemu lokalu Trend Caffe;
-          v drugi fazi, predvidoma od 29. 8. 2016 do zaključka del, predvidoma do 31. 12. 2016, bo Panonska ulica zaprta od točke za uvozom proti gostinskemu lokalu Trend Caffe do križišča za Maistrov trg;
-          ves čas gradnje bo v manjšem delu cca. 30 m ob gostinskem lokalu Casa del Nonno, zaprta tudi Ciril Metodova ulica. 

V času mednarodnega kmetijsko-živilskega sejma AGRA 2016, med 15. 8. 2016 in 28. 8. 2016, bo cesta odprta za ves promet, saj se dela v teh dneh ne bodo izvajala s ciljem, da se omogoči čim večja pretočnost prometa v času sejma in dnevih pred začetkom in po koncu sejma.


Pešcem bo v času popolne zapore Panonske ulice omogočeno gibanje po posebej vzpostavljenem hodniku za pešce. Prav tako bo omogočen dostop interventnim vozilom (gasilci, reševalna vozila, vozila policije).


Za morebitne dodatne informacije vezane na operativno izvedbo del na Panonski ulici se lahko obrnete na e-pošto: ali na naslednje telefonske številke: 051 315 549 ali 031 704 653 ali 041 633 476. 


Na Občini Gornja Radgona se zavedamo, da bo sama izvedba del na Panonski ulici v Gornji Radgoni v času gradnje vsekakor vplivala na kvaliteto življenja predvsem občanov, ki živite ob Panonski ulici, zato vas vljudno prosimo za potrpežljivost in razumevanje, in sicer v luči dejstva, da bo ta pomembna vpadnica v naše mesto po obnovi veliko varnejša za uporabnike, saj bo cestišče v celoti obnovljeno, ob cestišču pa urejena obojestranska kolesarska steza s pločniki za pešce ter obnovljeni vsa komunalna infrastruktura v spodnjem ustroju ceste. 

Hvala za razumevanje in lep pozdrav,

 

                                                                                                               ŽUPAN
                                                                                           OBČINE GORNJA RADGONA
                                                                                                   Stanislav ROJKO, l.r.